Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

16. Verklaring van de voorzitter van de Commissie over het Witboek over de toekomst van Europa
CRE

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri en Victor Boştinaru.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

Juridische mededeling - Privacybeleid