Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

16. Oświadczenie przewodniczącego Komisji w sprawie białej księgi na temat przyszłości UE
CRE

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie na rozpoczęcie debaty.

Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri i Victor Boştinaru.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Jean-Claude Juncker.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności