Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles

16. Declarația Președintelui Comisiei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei
Stenograma

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a iniția dezbaterea.

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri și Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas și Krisztina Morvai.

A intervenit Jean-Claude Juncker.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate