Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel

16. Vyhlásenie predsedu Komisie o Bielej knihe o budúcnosti Európy
CRE

Predseda uviedol rozpravu krátkym vyhlásením.

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri a Victor Boştinaru.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia