Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

17. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017(rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017 (2017/3019(RSP))

Chris Agius (úřadující předseda Rady), Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Steeve Briois za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi k průběhu rozpravy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Ana Gomes.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Chris Agius.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí