Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

17. Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. märtsi 2017. aasta kohtumiseks valmistumine(arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. märtsi 2017. aasta kohtumiseks valmistumine (2017/3019(RSP))

Chris Agius (nõukogu eesistuja), Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi arutelu toimumise teemal, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Ana Gomes.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Chris Agius.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika