Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 1., Szerda - Brüsszel

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

17. Az Európai Tanács március 9–10-i ülésének előkészítése(vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács március 9–10-i ülésének előkészítése (2017/3019(RSP))

Chris Agius (a Tanács soros elnöke), Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi, a vita menetéről, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és Ana Gomes.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Chris Agius.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat