Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d. - Briuselis

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

17. Pasirengimas 2017 m. kovo 9–10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2017 m. kovo 9–10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2017/3019(RSP))

Chris Agius (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, ir Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi dėl diskusijų eigos, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ir Ana Gomes.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Chris Agius.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika