Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

17. Voorbereidingen voor de vergadering van de Europese Raad van 9 en 10 maart 2017(debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereidingen voor de vergadering van de Europese Raad van 9 en 10 maart 2017 (2017/3019(RSP))

Chris Agius (fungerend voorzitter van de Raad), Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi over het verloop van het debat, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Chris Agius.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid