Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

17. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (9-10 marca)(debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (9-10 marca) (2017/3019(RSP))

Chris Agius (urzędujący przewodniczący Rady), Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Steeve Briois w imieniu grupy ENF i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi w sprawie przebiegu debaty, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Ana Gomes.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Chris Agius.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności