Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

17. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 9 și 10 martie 2017(dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 9 și 10 martie 2017 (2017/3019(RSP))

Chris Agius (Președintele în exercițiu al Consiliului), Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi cu privire la desfășurarea dezbaterii, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias și Ana Gomes.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Chris Agius.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate