Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

17. Príprava zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca)(rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca) (2017/3019(RSP))

Chris Agius (úradujúci predseda Rady), Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Steeve Briois v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi k priebehu rozpravy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Ana Gomes.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Chris Agius.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia