Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

18. Řešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě(rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Řešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Mara Bizzotto za skupinu ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Caterina Chinnici.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes a Maria Grapini.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí