Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel

18. Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine(arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Caterina Chinnici.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes ja Maria Grapini.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika