Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 1., Szerda - Brüsszel

18. A migráns gyerekek eltűnésének kezelése Európában(vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: A migráns gyerekek eltűnésének kezelése Európában (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Caterina Chinnici.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes és Maria Grapini.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat