Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d. - Briuselis

18. Vaikų migrantų dingimo Europoje problemos sprendimas(diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Vaikų migrantų dingimo Europoje problemos sprendimas (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ir Caterina Chinnici.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes ir Maria Grapini.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika