Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. marts - Brisele

18. Bērnu migrantu pazušanas jautājuma risināšana Eiropā(debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Bērnu migrantu pazušanas jautājuma risināšana Eiropā (2017/2566(RSP)).

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra un Caterina Chinnici.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume un Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes un Maria Grapini.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika