Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

18. Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa(debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, Agustín Díaz de Mera García Consuegra en Caterina Chinnici.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid