Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

18. Zwalczanie problemu zaginięć dzieci migrujących w Europie(debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Zwalczanie problemu zaginięć dzieci migrujących w Europie (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Caterina Chinnici.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes i Maria Grapini.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności