Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles

18. Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa(dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra și Caterina Chinnici.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes și Maria Grapini.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate