Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel

18. Riešenie problému nezvestných migrujúcich detí v Európe(rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Riešenie problému nezvestných migrujúcich detí v Európe (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Caterina Chinnici.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia