Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

19. Rozdíly v odměňování žen a mužů(rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Rozdíly v odměňování žen a mužů (2017/2567(RSP))

Chris Agius (úřadující předseda Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupila Elisabeth Köstinger za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Iratxe García Pérez za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Barbara Kappel za skupinu ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupili Věra Jourová a Chris Agius.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí