Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles

19. Kønsbestemte lønforskelle(forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Kønsbestemte lønforskelle (2017/2567(RSP))

Chris Agius (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Indlæg af Elisabeth Köstinger for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Věra Jourová og Chris Agius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik