Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel

19. Sooline palgalõhe(arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sooline palgalõhe (2017/2567(RSP))

Chris Agius (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Chris Agius.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika