Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. maaliskuuta 2017 - Bryssel

19. Sukupuolten välinen palkkakuilu(keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Sukupuolten välinen palkkakuilu (2017/2567(RSP))

Chris Agius (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Elisabeth Köstinger PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Chris Agius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö