Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 1., Szerda - Brüsszel

19. Nemek közötti bérszakadék(vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Nemek közötti bérszakadék (2017/2567(RSP))

Chris Agius (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elisabeth Köstinger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Věra Jourová és Chris Agius.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat