Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d. - Briuselis

19. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas(diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas (2017/2567(RSP))

Chris Agius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Elisabeth Köstinger PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Chris Agius.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika