Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. marts - Brisele

19. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība(debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (2017/2567(RSP)).

Chris Agius (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elisabeth Köstinger PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh un Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Věra Jourová un Chris Agius.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika