Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

19. Loonkloof tussen mannen en vrouwen(debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Loonkloof tussen mannen en vrouwen (2017/2567(RSP))

Chris Agius (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Köstinger, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Chris Agius.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid