Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles

19. Diferența de remunerare între femei și bărbați(dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Diferența de remunerare între femei și bărbați (2017/2567(RSP))

Chris Agius (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Elisabeth Köstinger, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Věra Jourová și Chris Agius.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate