Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel

19. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov(rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (2017/2567(RSP))

Chris Agius (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Elisabeth Köstinger v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Věra Jourová a Chris Agius.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia