Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

20. Nedávná částečná dekriminalizace domácího násilí v Rusku(rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Nedávná částečná dekriminalizace domácího násilí v Rusku (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Monica Macovei za skupinu ECR, Renate Weber za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, aby zvednutím modré karty položila otázku Mylène Troszczynské, a Jaromír Štětina.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer a Liliana Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin a Heidi Hautala.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí