Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel

20. Koduvägivalla hiljutine osaline dekriminaliseerimine Venemaal(arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Koduvägivalla hiljutine osaline dekriminaliseerimine Venemaal (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Beatriz Becerra Basterrechea, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Mylène Troszczynskile, ja Jaromír Štětina.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer ja Liliana Rodrigues.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin ja Heidi Hautala.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika