Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d. - Briuselis

20. Pastarojo meto dalinis smurto šeimoje dekriminalizavimas Rusijoje(diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pastarojo meto dalinis smurto šeimoje dekriminalizavimas Rusijoje (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Mylène Troszczynski) ir Jaromír Štětina.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer ir Liliana Rodrigues.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin ir Heidi Hautala.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika