Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. marts - Brisele

20. Nesenā vardarbības ģimenē daļēja dekriminalizācija Krievijā(debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Nesenā vardarbības ģimenē daļēja dekriminalizācija Krievijā (2017/2570(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea, uzdodot zilās kartītes jautājumu Mylène Troszczynski, un Jaromír Štětina.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer un Liliana Rodrigues.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin un Heidi Hautala.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika