Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

20. Recente gedeeltelijke decriminalisering van huiselijk geweld in Rusland(debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Recente gedeeltelijke decriminalisering van huiselijk geweld in Rusland (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Renate Weber, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Mylène Troszczynski, en Jaromír Štětina.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer en Liliana Rodrigues.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin en Heidi Hautala.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid