Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

20. Niedawna częściowa depenalizacja przemocy domowej w Rosji(debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Niedawna częściowa depenalizacja przemocy domowej w Rosji (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Mylène Troszczynski, i Jaromír Štětina.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer i Liliana Rodrigues.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin i Heidi Hautala.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności