Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles

20. Recenta dezincriminare parțială a violenței domestice în Rusia(dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Recenta dezincriminare parțială a violenței domestice în Rusia (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Mylène Troszczynski, și Jaromír Štětina.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer și Liliana Rodrigues.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin și Heidi Hautala.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate