Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel

20. Nedávna čiastočná dekriminalizácia domáceho násilia v Rusku(rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Nedávna čiastočná dekriminalizácia domáceho násilia v Rusku (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Mylène Troszczynskiovej, a Jaromír Štětina.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer a Liliana Rodrigues.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin a Heidi Hautala.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia