Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000008/2017

Внесени текстове :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Разисквания :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

21. Нарушения на правото на свободно движение на граждани на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, и прилагането на експулсиране след шестмесечен период(разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000008/2017) зададен от Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Claude Moraes и Seb Dance, от името на групата S&D, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen и Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Нарушения на правото на свободно движение на граждани на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, и прилагането на експулсиране след шестмесечен период (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli и Jean Lambert развиха въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Richard Corbett, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Liadh Ní Riada и Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, и Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Anneliese Dodds, Janice Atkinson, от името на групата ENF, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Емил Радев, Victor Negrescu и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo и Branislav Škripek.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност