Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2572(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000008/2017

Podneseni tekstovi :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Rasprave :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Srijeda, 1. ožujka 2017. - Bruxelles

21. Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja(rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000008/2017) koje su postavili Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Claude Moraes i Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli i Jean Lambert obrazložili su pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Corbett, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Liadh Ní Riada i Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavila Anneliese Dodds, Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo i Branislav Škripek.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti