Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2572(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000008/2017

Ingediende teksten :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Debatten :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

21. Schending van het recht op vrij verkeer van EU-burgers die in het VK verblijven en uitzetting na zes maanden(debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000008/2017) van Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Claude Moraes en Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen en Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Schending van het recht op vrij verkeer van EU-burgers die in het VK verblijven en uitzetting na zes maanden (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli en Jean Lambert lichten de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Richard Corbett, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Liadh Ní Riada en Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, en Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Anneliese Dodds, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo en Branislav Škripek.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid