Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2572(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000008/2017

Teksty złożone :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Debaty :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

21. Naruszenia obowiązujących praw do swobodnego przemieszczania się obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz stosowanie wydaleń po sześciu miesiącach(debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000008/2017), które skierowali Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon i Marietje Schaake, w imieniu grupy politycznej ALDE, Claude Moraes i Seb Dance, w imieniu grupy S&D, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, do Komisji: Naruszenia obowiązujących praw do swobodnego przemieszczania się obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz stosowanie wydaleń po sześciu miesiącach (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli i Jean Lambert rozwinęli pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Richard Corbett w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liadh Ní Riadę i Seba Dance’a, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE i Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anneliese Dodds, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo i Branislav Škripek.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności