Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2572(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000008/2017

Predkladané texty :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Rozpravy :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel

21. Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia(rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000008/2017), ktorú položili Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon a Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE, Claude Moraes a Seb Dance, v mene skupiny S&D, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli a Jean Lambert rozvinuli otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Richard Corbett v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Liadh Ní Riada a Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE a Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anneliese Dodds, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo a Branislav Škripek.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia