Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3025(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000149/2016

Внесени текстове :

O-000149/2016 (B8-0203/2017)

Разисквания :

PV 01/03/2017 - 22
CRE 01/03/2017 - 22

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

22. Равновесие между половете сред съдиите в Съда на Европейския съюз(разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000149/2016) зададен от зададен от Mady Delvaux, от името на от името на комисията JURI, към Съвета: Равновесие между половете сред съдиите в Съда на Европейския съюз (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux разви въпроса.

Chris Agius (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias и Jonathan Arnott.

Изказа се Chris Agius.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност