Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/3025(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000149/2016

Ingediende teksten :

O-000149/2016 (B8-0203/2017)

Debatten :

PV 01/03/2017 - 22
CRE 01/03/2017 - 22

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

22. Genderevenwicht bij rechters van het Hof van Justitie(debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000149/2016) van Mady Delvaux, namens de Commissie JURI, aan de Raad: Genderevenwicht bij rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux licht de vraag toe.

Chris Agius (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Chris Agius.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid