Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0031(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0305/2016

Внесени текстове :

A8-0305/2016

Разисквания :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0059

Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

23. Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Bendt Bendtsen (докладчик по становището на комисията INTA), Владимир Уручев, от името на групата РРЕ, Miroslav Poche, от името на групата S&D, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Roger Helmer, от името на групата EFDD, и Jerzy Buzek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias и Davor Škrlec.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 2.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност