Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0031(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0305/2016

Esitatud tekstid :

A8-0305/2016

Arutelud :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Hääletused :

PV 02/03/2017 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0059

Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel

23. Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Bendt Bendtsen (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Vladimir Urutchev fraktsiooni PPE nimel, Miroslav Poche fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFDD nimel, ja Jerzy Buzek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias ja Davor Škrlec.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Zdzisław Krasnodębski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.3.2017 protokollipunkt 6.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika