Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0031(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0305/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0305/2016

Keskustelut :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Äänestykset :

PV 02/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0059

Pöytäkirja
Keskiviikko 1. maaliskuuta 2017 - Bryssel

23. Energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskeva tietojenvaihtomekanismi ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Bendt Bendtsen (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vladimir Urutchev PPE-ryhmän puolesta, Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFDD-ryhmän puolesta ja Jerzy Buzek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias ja Davor Škrlec.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Zdzisław Krasnodębski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.3.2017, kohta 6.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö