Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0031(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0305/2016

Ingediende teksten :

A8-0305/2016

Debatten :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Stemmingen :

PV 02/03/2017 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0059

Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

23. Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bendt Bendtsen (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Vladimir Urutchev, namens de PPE-Fractie, Miroslav Poche, namens de S&D-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Roger Helmer, namens de EFDD-Fractie, en Jerzy Buzek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias en Davor Škrlec.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Zdzisław Krasnodębski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 2.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid